17-12-2017

Optimeret til Firefox
Hent browseren her.
Om os
Her finder du information om rusmidler, primært den hallucinogene klasse. Vores mål er at reducere skader og bivirkninger ved stofbrug vha. videnskabelig og erfaringsbaseret stofinformation, så brugeren kan få en tryg og medicinsk korrekt oplevelse - en strategi, kaldt Harm Reduction (skadesreduktion).

Skadesreduktion optræder i mere velkendte situationer som indlægssedler i medicinpræparater, mærkning af husholdnings- og laboratoriekemikalier, fødevaredeklarationer og udløbsdatoer (inkl. alkohol og cigaretter), eller noget så banalt som instrukser til korrekt brug af fitnessmaskiner.

Det er vigtigt, at lovgivning og befolkningens holdninger til stoffer ikke begrænser stofinformationen og filosofien bag skadesreduktion. Krigen mod stoffer er en omkostningsrig og utopisk affære, der siden 1971 har bekræftet at forbruget af stoffer på ingen måde er på tilbagetog: På trods af militærets brug af automatvåben og helikoptere, stiger stofforbruget år for år. Tilliden mellem staten og befolkningen brister, når staten benytter voldsmetoder og skræmmekampagner baseret på misinformation.

Vi vil i stedet bygge tilliden op med korrekt information: Hvis vi kombinerer viden om kroppens biologi og stoffernes kemi med menneskers erfaring med stoffer, bliver vi i stand til at hjælpe stofbrugere til at træffe bedre beslutninger og minimere chancen for katastrofale oplevelser og farlige stofkombinationer.

Objektivt set har krigen mod stoffer dræbt tilgængeligheden af stofinformation, og tilladt rockerne og mafiaerne at styre kvaliteten af stofferne. Mennesket har eksperimenteret med rusmidler i årtusinder, og fremtidsudsigterne tyder ikke på at det nogensinde vil aftage. Stofbrugere og -misbrugere stilles derfor i ekstremt ringe betingelser: uvidenhed, forgiftningsfare og retsforfølgelse.

De første to, uvidenheden og forgiftningsfare, er hvad vi vil koncentrere os om. Disse resulterer hvert år i tragiske dødsfald, der kunne være undgået med medicinsk korrekt stofinformation. Derfor antager vi, at stofferne vil blive eller allerede er blevet taget. Dette åbner for en hel ny problemstilling, som man må forholde sig videnskabeligt og medicinsk korrekt til.

Vi anerkender stofbrugere som patienter, og skadesreduktion som god lægeskik der kan redde menneskeliv.

Velkommen til.

Copyright© Hallucinogen.dk, 2003-2017

| Copyright | Politik om Personlige Oplysninger | Om Hallucinogen.dk | Kontakt |