19-01-2018

Optimeret til Firefox
Hent browseren her.
LSD (d-lysergsyre diethylamid)
LSD er et syntetisk hallucinogen opfundet af Dr. Albert Hofmann. Det er det mest potente, et af de mest udbredte og mest udforskede hallucinogener der findes. Forekommer på små farverige og symbolske "frimærker", i dråber eller mikrotabletter (microdots).

Billeder
Fakta

LSD-25 datasheet (CAS # 50-37-3)
Navn(e) LSD, LSD-25, syre; lysergide; acid; syre; mærker; frimærker; dråber; sukkerknalder; lucy;
Kemiske data C20H25N3O; d-lysergsyre diethylamid; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8b-carboxamide
Biologiske data Serotonin receptor agonist;
Type Stimulerende psykedelisk hallucinogen; Semisyntetisk tryptamin;
Former Frimærker/sugepapir/blotters; flydende; sukkerknalder; kapsler; microdots (mikrotabletter); krystaller/pulver;
Dosering Mild: 25-75 µg; Medium: 50-150 µg; Stærk: 150-400 µg; Ekstrem: 400+ µg;
Varighed Onset: 20-120 min; Comeup: 15-60 min.; Peak: 3-6 timer; Comedown: 3-5 timer; I alt: 8-12 timer;
Karakteristika Meget potent; langvarig virkning; dybtgående psykedelikum; minder om psilocybinsvampe, men mere kontrolleret;
Sundhedsprofil Meget lav toksisitet; kan forårsage psykotiske episoder i ukontrollede omgivelser;
Politik i Danmark Ulovligt, opført på Liste A i 1972;

 
Navne
LSD, Syre, LSD-25, Lysergid, Mærker, Dråber, Sukkerknalder, Acid, Lucy

Former
Mærker eller dråber, men også på sukkerknalder og i mikrotabletter (microdots)

Dosis, oralt
typisk 70-250 µg (mikrogram), svarende til 0,07-0,25 mg; nybegyndere: 70-160 µg

Varighed
6-14 timer, typisk 8-12. Jo højere dosis, jo længere virkning. Onset: typisk 20-120 minutter, men der kan gå op til 4 timer! Ved tolerance/krydstolerance, nedsættes varigheden.

Rusmiddeltype
Psykedelika, Hallucinogen, Tryptamin

Karakteristika
Middel til lang virkningstid; Høj sanseforvrængelse; Energisk; Livsændrende; Mentalt dybt, især de første timer; kan præges af klarsyn, selvkontrol og skarpsindighed, specielt hvad kommunikation, filosofiske tanker og kreativitet angår; kan midlertidigt forårsage panisk angst, maniodepressivitet (svingende humør mellem glæde, eufori og opstemthed på den ene side og depression, frygt og panik på den anden side);

Positive Neutrale Negative
Stimulering/øget energi
Eufori
Kreativ, associativ tænkning
Humørløft
Øget opmærksomhed på sanserne
Øget opmærksomhed på lyd/musik
Åbenbaringer/religiøse oplevelser
(Retrospektiv) selvanalyse
Balance og klarsyn
Ændringer i bevidstheden
Forvrængning af sanserne
Synsforstyrrelser, nedsat fokus
Usædvanlige følelse i kroppen/huden
Usædvanlige tanker og tankeformationer
Ændringer i stemmen og formuleringen
Stærkt nedsat tidsfornemmelse
Stærke tidsforskydninger
Hyppige og/eller stærke humørsvingninger
Nervøsitet, bekymring, ængstelse, uro
Anspændthed (muskler og kæber)
Dysfori
Svimmelhed, forvirring
Overfølsomhed for lyd og lys
Paranoia, frygt, panik
Overvældende følelser og tanker
Uønskede livsændrende oplevelser
Flashbacks


Risikoprofil
Ingen fysiske risici. Ingen dødsfald pga. LSD-forgiftning blandt mennesker. Ingen afhængighed. Kan i uheldige, paniske og ukontrollerede tilfælde forårsage psykisk overlast, forvirring og depression hos brugeren. Katalyserer sandsynligvis skizofreni hos genetisk disponerede personer.

Gode råd
Overhold Set & Setting. Spis let, sundt mad op til. Drik vand. Undgå planer i op til 24 timer. Nybegyndere: Start lavt. Redoser ikke. Undgå andre rusmidler. Start i hjemlige omgivelser. Ved langtidsvirkende psykedelika er det specielt vigtigt at være udhvilet;

Lovgivning
Ulovlig i Danmark og det meste af verden

Kemisk data
·1)   d-lysergsyre diethylamid
·2)   (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid

Molarmasse. 323.43 g/mol

Klassifikation: Tryptamin, ergotamin derivat

Biologisk funktion
Serotonin receptor agonist og antagonist, med en høj affinitet til 5-HT2A undertype receptoren

Sundhedsprofil
Veludforsket, dog uklarheder om hvorfor stoffet er så potent.

Følgende er LD50-værdierne for LSD. LD-50 (lethal dose 50) er dosen af et stof, som vil dræbe 50% af forsøgsdyrene.

Mus: 50-60 mg/kg i.v.
Rotter: 16,5 mg/kg
Kaniner: 0,3 mg/kg
Chimpanser: 5 mg/kg

De fleste dyr dør af respirationsstop efter overdosis LSD.

Bemærk, at doserne er i mg. En middelstærk dosis LSD ligger på 100 µg (mikrogram), som svarer til 0,1 mg.

LD-50 værdien for mennesket er ukendt, men formodes at ligge tæt på chimpansens. Det ville i såfald svare til 350 mg for et menneske på 70 kg. Sammenlignet med den normale dosering, ville det svare til 3500 gange normaldosis (100 µg), eller 1750 gange højdosis (200 µg). Mærkerne på gadeplanen i dag vurderes til at være omkring 50 µg (kilde mangler), hvilket vil svare til 7000 mærker. Dette er en enorm mængde.

Engang døde en elefant på 5 ton (5.000 kg) få minutter efter en injektion af 0,297 g LSD (297 mg). Dette vil svare til 0,06 mg/kg (600 µg), men da dette er et enkeltstående tilfælde, kan denne LD-værdi ikke generaliseres. Vi kan dog konkludere, at det største landdyr reagerer ekstraordinært sensitivt på LSD, siden dens dødelige dosis er omkring 1000 gange lavere end musens i mg/kg.

LD50 indikerer, at LSD er et fysisk harmløst stof, hvis konsekvenser snarer er forbeholdt psykiske faktorer og ikke fysiske (biokemiske), forudsat man selvfølgelig ikke gør skade på sig selv. Der er endnu ikke registreret dødsfald pga. LSD-forgiftning blandt mennesker.

Der er dog sket selvmord og dødsbringende uheld under indflydelse af LSD. Men dette er en anden historie, som vil blive diskuteret seperat.

Historien bag LSD
LSD, LSD-25, syre, eller d-lysergsyre diethylamid på kemisk fagsprog, er et psykedelisk stof, som blev skabt af kemiker Dr. Albert Hofmann i 1937. LSD var det 25. stof i en bred serie af stoffer (ergotaminer), som blev opfundet i en søgning efter et stof, der effektivt kunne stoppe blødninger fra livmoderen efter en fødsel. Dr. Hofmann fandt ikke LSD særlig interessant i sin tid, og det var først i 1942 at LSD's psykoaktive virkning blev opdaget ved et tilfælde af Hofmann selv. En fredag, mens han arbejdede på LSD-syntesen i Sandozlaboratorierne i Basel, Schweiz, og netop var i slutfasen, følte han sig pludselig påvirket og desorienteret:

"I suddenly became strangely inebriated. The external world became changed as in a dream. Objects appeared to gain inrelief; they assumed unusual dimensions; and colors became more glowing. Even self-perception and the sense of time were changed. When the eyes were closed, colored pictures flashed past in a quickly changing kaleidoscope. After a few hours, the not unpleasant inebriation, which had been experienced whilst I was fully conscious, disappeared. What had caused this condition?" -Albert Hofmann (Fre. 16. april 1943)


Dr. Hofmann mistænkte selvfølgelig LSD for at være grunden til sin oplevelse, og efter weekenden var omme, planlagde han et eksperiment på sig selv, for at fjerne al tvivl. Hans assistent blev informeret, og beslutningen faldt på 250 µg LSD - den lavest tænkelige dosis af en ergotamin, som Hofmann kunne forestille sig ville give en virkning - LSD viste sig at være det mest potente af alle ergotaminer, og 250 µg betegnes i dag som en højdosis. Uden at gå i for mange detaljer, så kom han ud for en dyb og mystisk oplevelse, som rystede hans verden i sin grundvold. Hans eksperiment kan læses her.

Dr. Hofmann blev hurtigt klar over LSD's medicinske potentiale. Efter han præsenterede stoffet for nogle udvalgte kollegaer, og en omfattende og succesfuld forskning i behandling af psykiske sygdomme med LSD startede, blev rygtet om "vidundermidlet" spredt ud til den almene befolkning af psykologen Timothy Leary, som uheldigvis beskrev stoffet som "ecstatic", "fun". Pludselig slap LSD løs fra den psykiatriske afdeling og ud til alle og enhver - det blev, slet og ret, frontfiguren i hippiebevægelsen, og starten på en katastrofe.

Præsident Richard Nixon's indførelse af "War on Drugs"-politikken i USA i 1971, satte hurtigt en stopper for den ret produktive og blomstrende videnskabelige forskning i LSD og andre hallucinogene substanser. Og man kan ikke just sige, at det samme gjaldt for den almene befolkning - tværtimod eksploderede brugen af LSD stadig i pandemisk fart; og for mange mennesker gik det rigtig galt. Nogle blev sindssyge, andre tog livet af sig selv, netop pga. den dybe, blottede åbning til underbevidstheden, som LSD og andre hallucinogener kan skabe, og som mennesker ikke forventede i et rusmiddel. I deres desperate, dybt paniske og psykotiske LSD-tilstand uden viden om hvordan de skulle håndtere trippet, og uden kompetente mennesker til at guide dem igennem oplevelsen, endte det på tragisk vis. En slutning, som ikke virker så underlig for den velinformerede.

Så forståeligt nok, ud fra Dr. Hofmann's eksperiment på sig selv, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at LSD ville blive brugt som et rusmiddel:

"I knew immediately that this drug would have importance for psychiatry but, at that time, I would never have believed that this substance could be used in the drug scene, just for pleasure. For me it was a deep and mystical experience and not just an everyday pleasurable one. [...]" -Dr. Albert Hofmann

LSD er i dag et af de mest udbredte hallucinogener, og er kendt under dusinvis af navne, bl.a. LSD, LSD-25, Syre, Mærker, Dråber, Acid, Lucy, og Trip, og er efterhånden også uløseligt sømmet til udtrykket "psychedelic". LSD er også det mest potente hallucinogen, der viser aktivitet ved doser helt ned til imponerende 20 µg, eller 0,02 mg. Samtidig er stoffets toksicitet (giftighed) meget lav, med en kolossal forskel på en højdosis og en dødelig dosis.

Den dødelige dosis har endnu ingen mennesker opnået, på trods af skyhøje doseringer i årtier. Samtidig er der ingen afhængighedspotentiale, som også gør sig gældende for langt de fleste psykedeliske stoffer. Mange brugere har umiddelbart heller ikke lyst til at trippe igen i en periode efter, pga. en mæthedsfølelse og en følelse af, at det ville være for overvældende at gentage så tidligt. Det er dog muligt, at enkelte udvikler en psykologisk trang til at vende tilbage til "syreverdenen", hvor synsforstyrrelser, eufori og sjove tanker er de mest lokkende faktorer. Denne trang bunder hovedsageligt i vaner og en lyst til at beruse sig og afvige fra ædru tilstand, fremfor en egentlig afhængighed.

LSD er nok også det stof, som der eksisterer flest foredomme og mest misinformation og indgroet had overfor, netop fordi at mennesker har hørt, læst eller endda oplevet, at familie, venner og bekendte blev sindssyge eller tog livet af sig selv. Tragisk, men selvfølgeligt - LSD uden viden er gift, for LSD med viden er et vidundermiddel:

"I believe that if people would learn to use LSD's vision-inducing capability more wisely, under suitable conditions, in medical practice and in conjunction with meditation, then in the future this problem child could become a wonderchild." -Dr. Albert Hofmann


Copyright© Hallucinogen.dk, 2003-2018

| Copyright | Politik om Personlige Oplysninger | Om Hallucinogen.dk | Kontakt |