23-02-2018

Optimeret til Firefox
Hent browseren her.
MAOi (MAO-hæmmere)

Indtagelse af MAO-hæmmere
skal ske med ydmyg varsomhed!

Med forkert mad, stof, medicin og kosttilskud, kan det dræbe.


Oversigt
- Hvad er MAO-hæmmere (MAOi)?
- Hvad er MAO-enzymer?
- Hvad er monoaminer?
- MAO-hæmmere i kroppen - hvad sker der?
- Forgiftningssymptomerne
- MAO-hæmmere og rusmidler
- Ting du ikke må spise med MAO-hæmmere
- Ting du gerne må spise med MAO-hæmmere

Hvad er MAO-hæmmere (MAOi)?
MAOi står for Monoamin Oxidase inhibitor, og kaldes for en "MAO-hæmmer" på dansk. En MAO-hæmmer er et stof som nedsætter aktiviteten af MAO-enzymerne i kroppen. MAO-enzymernes funktion er at deaktivere og nedbryde (metabolisere) monoaminer. Derved stiger koncentrationen af monoaminerne i kroppen, når en MAO-hæmmer indtages.

MAO-hæmmere findes både som medicin (piller eller tabletter) og i plantemateriale, såsom blade, bark eller frø, men enkelte rusmidler og medicin kan også fungere som MAO-hæmmere, selvom intentionen bag rusmidlet eller medicinen er en hel anden.

Hvad er MAO-enzymer (MAO-A & MAO-B)?
MAO-enzymers funktion er at nedbryde (oxidere) en stor klasse af stoffer, kaldt monoaminer, hvoraf navnet også kommer fra: Monoamin Oxidase (MAO). MAO-enzymer er inddelt i to "typer": MAO-A og MAO-B. Disse to typer nedbryder de samme monoaminer, men foretrækker hver især bestemte undergrupper af monoaminer.

Hvad er monoaminer?
Monoaminer er en meget bred gruppe af stoffer. Fælles for alle monoaminer er, at de kun indeholder en enkel aminogruppe (R-NH2, R = alkyl-/arylgruppe), og findes især som transmitterstoffer (catechol- og indolaminer). De forekommer i store mængder i mennesker, dyr, planter og en stor del af føden. Se listen længere nede for mad, drikkevarer, medicin, kosttilskud og rusmidler, som man skal undgå med MAO-hæmmere.

Eksempler på monoaminer: Prækursorer (tyramin, tryptophan), signalstoffer (serotonin, dopamin), rusmidler (2C-B, meskalin, MDMA, amfetamin).

MAO-hæmmere i kroppen - hvad sker der?
MAO-hæmmere vil binde sig til MAO-enzymerne og derved blokere disse i et bestemt tidsrum, alt efter hvilken slags MAO-hæmmer der er tale om. Som resultat vil tilgængeligheden af aktive MAO-enzymer falde, hvilket vil få koncentrationen af monoaminer i kroppen til at stige. Hvis man ikke overholder en streng kostplan, kan denne øgning af koncentrationen give komplikationer, der i værste fald kan være dødelige.

Der findes to slags MAO-hæmmere: de reversible og de irreversible. Når de reversible binder sig til MAO-enzymet, bliver enzymet aktivt igen på et tidspunkt, når MAO-hæmmeren er nedbrudt. De irreversible binder sig permanent til MAO-enzymet, således at det aldrig kan bruges igen - i såfald skal man vente til kroppen har erstattet disse MAO-enzymer, som ifølge kilder kan tage op til to uger.

Ophobning af monoaminer i kroppen
Der er forskel på om kroppens koncentration af egne momoaminer stiger, eller om koncentrationen af momoaminerne stiger pga. indtagelse af føde, medicin eller andet samtidig med en MAO-hæmmer. Førstenævnte er harmløs ved den rigtige dosering af MAO-hæmmeren, mens den sidste er yderst giftig og i værste fald dræbende.

MAO-hæmmere må ikke kombineres med bestemt mad, medicin, kosttilskud, visse rusmidler og andre MAO-hæmmer-præparater. Se længere nede for listen over forbudt kost.

Hvad er forgiftningssymptomerne?
Forgiftningssymptomerne afhænger af hvilken monoamin det er, som skaber "problemet", og hvor stort dette problems omfang er. Dette afhænger igen af andre faktorer, såsom MAO-hæmmeren, doseringen, mad og medicin. Tyramin-forgiftning (cheese-syndrome) er f.eks. ikke helt identisk med serotonin-forgiftning (serotoninsyndrom).

Men generelt er de typiske forgiftningssymptomer kvalme, opkast, hjertebanken, rastløshed, synsforstyrrelser, migrænelignende hovedpine, højt blodtryk, dysfori, eufori, usammenhængende tanker, koncentrationsbesvær, diarré og i visse tilfælde paranoid og psykoselignende tilstande. I ekstreme tilfælde ved abnormt høje doseringer eller ved sammenblanding med bestemt medicin, tyramin-holdigt mad eller andre MAO-hæmmere, kan det være med en dødelig udgang.

MAO-hæmmere og rusmidler
MAO-hæmmere kombineres ofte med rusmidler som meskalin, psilocybinsvampe og LSD, fordi det øger aktiviteten og varigheden af disse rusmidler. Dette vil i øvrigt også være tilfældet med mange andre psykedeliske stoffer - men vær varsom og undgå så vidt muligt unødigt brug af MAO-hæmmere, især i forbindelse med 2C-stoffer. Visse psykedeliske stoffer med MAOi kan tænkes at være meget giftigt.

Eksempelvis indeholder meskalinkaktus forholdsvis store mængder tyramin, som kan føre til tyraminforgiftning. MAO-hæmmere kunne også tænkes at skabe livstruende komplikationer med eksempelvis 2C-E og 2C-T-7 som påstås at virke som MAO-hæmmere, eller 3-carbonkædede psykedeliske stoffer (psykedeliske amfetaminer, såsom DOB, DOC, DOI, TMA-(1-6)). Indtagelse af disse med MAOi frarådes.

Desuden er en MAO-hæmmer en fast bestanddel af ayahuasca (DMT + MAOi), da det aktive stof i ayahuasca (DMT) ikke kan blive optaget oralt uden en MAO-hæmmer (DMT er særlig let for MAO-enzymerne at nedbryde). Denne kombination af en MAO-hæmmer-kilde og en DMT-kilde er uden problemer, med mindre man indblander fødevarer, medicin eller rusmidler fra nedenstående liste.

MAO-hæmmere med stimulanser som amfetamin, methamfetamin, kokain, etc, vil få en person til at balancere mellem liv og død. Disse stimulanser øger aktiviteten i nervesystemet i så høj en grad, at det er livsnødvendigt med velfungerende, ublokerede MAO-enzymer, der kan nedsætte og udligne aktiviteten i nervesystemet. Er dette ikke tilfældet, vil aktiviteten blive så høj, at den bliver livstruende.

Ting du IKKE må spise med MAOi
MAO-hæmmerne er kendt for deres interaktioner med mange ting som fødevarer, medicin og rusmidler. Generelt skal en MAO-hæmmer ikke kombineres med et stof, der 1) bliver nedbrudt af MAO-enzymerne, eller 2) øger mængden af serotonin eller dopamin. Lad os gennemgå madvarerne, medicinen og rusmidlerne, som man IKKE må indtage. Vær opmærksom på, at følgende IKKE er den komplette liste.

Kostplanen skal overholdes i mindst 12 timer før og 12 timer efter indtagelse af MAO-hæmmer! Vær opmærksom på, at det med visse MAO-hæmmere, der har en lang halveringstid, kræves at kostplanen overholdes i meget længere tid end 12 timer før og efter. Pas på dig selv, og husk: MAO-hæmmere er et seriøst og potentielt livstruende medikament, hvis brugt forkert. Er du i tvivl, så kontakt din læge eller vores spørgekasse.

Madvarer
Bemærk, at alle ufriske madvarer ikke må blandes med en MAO-hæmmer
- Bønner, soyabønner
- Ost
- Fisk og skaldyr
- Kød
- Nødder, peanuts
- Supper
- Sauerkraut
- Spinat
- Frugter
- Tørrede frugter

Medicin og kosttilskud
- Ginseng
- Proteinpulver
- Proteinekstrakter
- Antidepressiv medicin (SSRI): Fontex, Citalopram, Dapoxetine, Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, Sertraline.
- Antidepressiv medicin: TCA (tricykliske antidepressanter)
- Antidepressiv medicin: TeCA (tetracykliske antidepressanter)
- Antipsykotisk medicin
- Enhver serotonin/dopamin/adrenalin/noradrenalin Reuptake inhibitors (SSRI, SNRI, NDRI, NRI)
- 5-HTP
- L-DOPA
- L-Phenylalanine
- L-Tryptophan
- L-Tyrosine.
- Andre slags MAO-hæmmere
- Dextromethorphan ("Dexofan", hostemedicin)

Rusmidler
- Alkoholiske drikke (alkohol, øl, vin, sprut)
- Alkoholfri øl (kan indeholde tyramin)
- AMT og 5-MeO-AMT (virker som MAO-hæmmere)
- AET og 5-MeO-AET (virker som MAO-hæmmere)
- Tryptaminer (LSD, LSA, psilocybinsvampe, etc)
- Phenethylaminer (meskalin, 2C-stofferne, amfetaminer)
- Amfetaminer (amfetamin, methamfetamin, MDMA (ecstasy), MDA, MDE, etc)
- Stimulanser (kokain, koffein, guarana, efedra, etc)
- Ketamin
- Dextromethorphan ("Dexofan", hostemedicin), virker som SSRI
- 2C-E (siges at være en MAO-B hæmmer. Tests afventer)
- 2C-T-7 (en påstået MAO-hæmmer pga. flere dødsfald)
- 2C-T-21 (en påstået MAO-hæmmer pga. komplikationer - ubekræftet)
- 4-MTA (virker som MAO-hæmmer)
- PMA, PMMA, og PMEA (virker som MAO-hæmmere)
- Yohimbe

Ting du GERNE må spise med MAOi
Bemærk, at alle ufriske madvarer ikke må blandes med en MAO-hæmmer!

Ting du gerne må indtage
Kommer snart...

Ting du gerne må indtage med omhu
Kommer snart...

Copyright© Hallucinogen.dk, 2003-2018

| Copyright | Politik om Personlige Oplysninger | Om Hallucinogen.dk | Kontakt |