LSD (syre)

Introduktion

Lysergsyre dietylamid (LSD, LSD-25, "syre", Lysergid, Delysid) er et farveløst, lugtfrit og let bittert semisyntetisk, tryptamin-baseret psykedelikum fra ergolin-familien, som først blev syntetiseret af Dr. Albert Hofmann i 1938. LSD bliver oftest indtaget oralt i form af fortyndede opløsninger med varierende koncentrationer, som sælges i små flasker, på farverigt sugepapir ("frimærker"), eller dråbevist på sukkerknalder.

LSD er sandsynligvis det mest kendte og undersøgte af alle psykedelika, og har primært været brugt rekreativt til beruselse og selvudforskning, omend det også er blevet brugt som værktøj i meditation, kunst, psykedelisk psykoterapi og videnskabelig forskning.

LSD er aktiv ved doser ned til 20-30 mikrogram, hvilket gør det til det mest potente psykedelikum.[Reference mangler] LSD-rusen er karakteriseret ved ændringer i opfattelsen af virkeligheden og omgivelserne, samt i en række sensoriske og psykologiske effekter, som kendetegner den klassiske psykedeliske oplevelse.

LSD er ikke afhængighedsskabende, delvist fordi en høj tolerance hurtigt udvikles. LSD har ikke forårsaget dødsfald blandt mennesker, hvilket skyldes en stor forskel på den rekreative dosis og den teoretiske fatale dosis, som er estimeret ud fra kendte LD50-værdier blandt forskellige forsøgsdyr.

  Billeder

30x32 LSD-frimærker med Bicycle Day-motiv Fortyndet LSD-opløsning Farmaceutisk LSD-præparat 5x5 LSD-frimærker med 1943 Bicycle Day-motiv

  Indholdsfortegnelse


  Data

Navne
LSD, LSD-25, syre; lysergide; delysid; acid; mærker; frimærker; dråber; sukkerknalder; lucy;
Kemiske data
C20H25N3O; d-lysergsyre diethylamid; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8b-carboxamide
Biologiske data
Serotonin receptor agonist
Rusmiddel-type
Stimulerende psykedelisk hallucinogen; Semisyntetisk tryptamin;
Former & Gadepris
Former: Frimærker/sugepapir/blotters; flydende; sukkerknalder; kapsler; microdots (mikrotabletter); krystaller/pulver.

En enkel dråbe ren LSD indeholder en meget stor mængde af stoffet, og af den grund fortyndes LSD altid. Den mest populære måde at håndtere LSD på, er med "frimærker", som er et ark sugepapir der typisk er dekoreret med symboler og farverige motiver, og inddelt i små firkanter, eller "frimærker". Sugepapiret kan suge en bestemt volumen væske, og ved at dyppe papiret ned i en fortyndet LSD-opløsning med en kendt koncentration, kan man regne ud hvor meget LSD, papiret (og hvert frimærke) har suget op.
Normalt er et enkelt frimærke designet til at indeholde en enkel dosis LSD - men nogle frimærker er stærkere eller mildere end standard-dosis.
Dosis
Threshold: 20-25 µg;
Mild: 25-75 µg;
Medium: 50-150 µg;
Stærk: 150-400 µg;
Ekstrem: 400+ µg.
Virkningstid
I alt: 8-12 timer;
Onset: 20-120 min.;
Comeup: 15-60 min.;
Peak: 3-6 timer;
Comedown: 3-5 timer.
Karakteristika
Meget potent; dybtgående psykedelikum; Bølgende rusintensitet; Middel til lang virkningstid; Høj sanseforvrængelse; Energisk; Livsændrende; Mentalt dybt, især de første timer; kan præges af klarsyn, selvkontrol og skarpsindighed, specielt hvad kommunikation, filosofiske tanker og kreativitet angår; kan midlertidigt forårsage panisk angst, maniodepressivitet (svingende humør mellem glæde, eufori og opstemthed på den ene side og depression, frygt og panik på den anden side);
Sundhedsprofil
Meget lav toksisitet; Ikke afhængighedsskabende; Kan forårsage psykisk overlast indebærende panik, angst, forvirring, depression og psykotiske episoder ved høje dosis eller i ukontrollede omgivelser; Katalyserer sandsynligvis skizofreni hos genetisk disponerede personer.
Juridiske status
Ulovligt i Danmark, opført på Liste A i 1972

Tabel 1. LSD repræsenteret ved forskellige data.

  Former

LSD

  Dosis & Varighed

LSD

  Rusvirkning

Short-term vs long-term effects

Positive:
Stimulering/øget energi
Eufori
Kreativ, associativ tænkning
Humørløft
Øget opmærksomhed på sanserne
Øget opmærksomhed på lyd/musik
Åbenbaringer/religiøse oplevelser
(Retrospektiv) selvanalyse
Balance og klarsyn


Neutrale:
Ændringer i bevidstheden
Forvrængning af sanserne
Synsforstyrrelser, nedsat fokus
Usædvanlige følelse i kroppen/huden
Usædvanlige tanker og tankeformationer
Ændringer i stemmen og formuleringen
Stærkt nedsat tidsfornemmelse
Stærke tidsforskydninger
Hyppige og/eller stærke humørsvingninger


Negative:
Nervøsitet, bekymring, ængstelse, uro
Anspændthed (muskler og kæber)
Dysfori
Svimmelhed, forvirring
Overfølsomhed for lyd og lys
Paranoia, frygt, panik
Overvældende følelser og tanker
Uønskede livsændrende oplevelser
Flashbacks


  Skadesreduktion

Overhold Set & Setting. Spis let, sundt mad op til. Drik vand. Undgå planer i op til 24 timer. Nybegyndere: Start lavt. Redoser ikke. Undgå andre rusmidler. Start i hjemlige omgivelser. Ved langtidsvirkende psykedelika er det specielt vigtigt at være udhvilet;

Psykedeliske stoffer bør indtages med respekt og oplysning. For at undgå et badtrip er det essentielt at overholde set, setting og dosis. Hvis man er psykisk stabil, og indtager stoffet på en god dag, et privat sted med en afslappet atmosfære med gode og støttende mennesker som man kender godt, med lav dosis, så er chancen for et badtrip praktisk talt ikke-eksisterende. Chancen for et badtrip stiger med dosis.

Falsk LSD: NBOMe

  Stofkombinationer

LSD

  Kemi

Molekylær struktur

Lysergsyre dietylamid (engelsk lysergic acid diethylamide, tysk lysergsäurediethylamid) betragtes, med sit fusionerede tetracykliske ringsystem, som en ergolin-derivat. Ergolin-grundstrukturen danner basis for en mangfoldig gruppe af alkaloider med toksiske, medicinske og psykoaktive egenskaber. Eksempler på andre ergoliner er ergotamin, lysergsyre og ergin (LSA).

Fig. XX: LSD's, og en udvalgte analogers, tetracykliske substrukturer er afledt af ergolin.

LSD's komplekse ringsystem kan betragtes som en række simple stofklasser (Fig. XX), herunder fenetylamin, tryptamin og amfetamin (som teknisk set selv er en fenetylamin). Imidlertid klassificeres LSD som en tryptamin snarer end en fenetylamin. Dette skyldes, at fenetylamin-strukturen er for simpel, og derfor ligger længere væk fra LSD's komplekse molekylære struktur end tryptaminer gør.

Fig. XX: LSD findes i 4 stereoisomere former.

Farmakokinetikken og struktur-aktivitetsforholdet (SAR) er interessant i denne sammenhæng, for udover at udøve sin virkning i serotonin-systemet ligesom klassiske psykedelika, så virker LSD også i dopamin-systemet. Desuden beretter LSD-brugere ofte om et stimulerende/speedet og energisk trip, som kan være "amfetamin-agtig" i sin virkning. Læs mere i Biologi-sektionen.


LSD er et kiralt molekyle med to stereogene centre i positionerne C5 og C8, hvilket i alt giver 22 = 4 stereoisomerer (Fig. XX).


Fig. XX: LSD findes i 4 stereoisomere former.

Af de 4 mulige stereoisomere former af LSD, er kun (+)-LSD den psykoaktive stereoisomer, og det er således også den som refereres til med navnet "LSD".

Dette er sammenfattet i Tabel XX forneden:

Navn
Absolut konfiguration
Psykoaktiv
(+)-LSD
5R,8R
Aktiv
(+)-iso-LSD
5R,8S
Inaktiv
(-)-LSD
5S,8S
Inaktiv
(-)-iso-LSD
5S,8R
Inaktiv
Tabel XX. LSD-molekylet kan antage 4 forskellige stereoisomeriske konfigurationer.


Stabilitet & Reaktivitet

LSD er sensitiv overfor oxygen, klor og ultraviolet lys, særligt i opløsninger.
test-kits vs reaktivitet

LSD er et meget ustabilt molekyle. For eksempel kan tilstedeværelsen af en katalytisk mængde base omdanne den aktive stereoisomer, (+)-LSD, til sin inaktive epimer, (+)-iso-LSD, hvorved stoffet mister sin psykoaktivitet.

Grundlaget for denne epimerisering er en syrelabil α-proton på C8-positionen i (+)-LSD (Fig. XX). Ved deprotonering med base dannes en resonansstabiliseret karbanion, vis negative ladning delokaliseres i både det aromatiske ringsystem og karbonylgruppen. Delokaliseringen betyder, at C8-kulstoffet skifter karakter fra en sp3-hybridisering til en sp2-hybridisering, hvorved der dannes en plan π-binding mellem C8 og et af de to sp2-hybridiserede naboatomer, og den stereokemiske information går tabt (kiral scrambling).

I modsætning til C8 i (+)-LSD, giver deprotonering af C5 ikke anledning til nævneværdig resonansstabilisering af den dannede karbanion, og protonen har derfor en meget højere pKa-værdi (mindre sur) end protonen på C8. Derfor er C5 ikke tilbøjelig til at undergå kiral inversion fra R til S (Fra (+)-LSD til (-)-lSD) ved tilstedeværelsen af base.

Fig. XX: Reaktionsmekanisme for den base-katalyserede epimerisering af (+)-LSD. (+)-LSD bliver "ødelagt" (mister sin psykoaktivitet) under omdannelsen til sin inaktive epimer, (+)-iso-LSD.

Delokalisering af elektronparret til den elektron-tiltrækkende karbonyl-funktionalitet (og i øvrigt til resten af det aromatiske ringsystem) danner en enolat med en plan π-binding mellem C8-kulstoffet og karbonyl-kulstoffet, hvorved stereokemisk information går tabt ved C8 (kiral scrambling). Under regenerering af karbonyl-funktionaliteten kan C8-positionen protoneres påny med den protonerede base, men denne gang fra den modsatte side af den indledende proton-abtrahering, hvorved det inaktive (+)-iso-LSD dannes.


Syntese

Der er mange måder at syntetisere LSD på. De fleste af disse synteser tager i sidste trin, det LSD-dannende trin, udgangspunkt i en reaktion mellem dietylamin og aktiverede former af lysergsyre. Forskellen mellem synteserne ligger derfor primært i, hvordan lysergsyre præpareres op til dette trin.

I Alexander Shulgins bog fra 1997, Tryptamines I Have Known And Loved (TIHKAL), rapporteres en syntese af LSD med ergotamin tartrat som udgangsstof. Her er første trin (Fig. XX) en basisk amidhydrolyse af ergotamin tartrat med vandig kalium hydroxid som nukleofil, efterfulgt af en forsuring med fortyndet svovlsyre. Produktet fra dette mellemtrin er hydratet af karboxylsyren d-lysergsyre.

Fig. XX: Basisk amidhydrolyse. Præpareringen af d-lysergsyre hydrat fra ergotamin tartrat med vandig kalium hydroxid og svovlsyre (Shulgin, 1997).

Andet trin (Fig. 3) er det LSD-dannende trin, og starter med d-lysergsyre hydrat som udgangsstof. Reaktionen involverer aktivering af lysergsyren ved omdannelse til et reaktivt syreklorid-intermediat med fosforylklorid, som herefter undergår en nukleofil acylsubstitutionsreaktion med dietylamin som nukleofil. Dette giver slutproduktet d-lysergsyre dietylamid (LSD).

Fig. XX: Syreklorid-dannelse og nukleofil acylsubstitutionsreaktion. Præpareringen af d-lysergsyre dietylamid (LSD-25) fra d-lysergsyre hydrat med dietylamin og fosforylklorid går igennem et reaktivt syreklorid-intermediat (Shulgin, 1997).

  Biologi

LSD er en substans med en kompliceret virkning i serotonin- og dopaminsystemet.

Dopaminerge receptorer

D2:

Nichols studie

LSD er en serotonerg agonist med en relativ høj affinitet for serotonerge receptorer:

5-HT1A (Ki=1,1nM): inhibitorisk neuromodulering, sænker blodtryk og hjerterytme via perifær vasodilation og øget parasympatisk vagus nerveaktivitet.
Kilder:
1) www.ncbi.nlm.nih.gov
2) Nichols, 2004.


5-HT1B:

5-HT1D 5-HT2A (Ki=2,9nM) 5-HT2B (Ki=4,9nM) 5-HT2C (Ki=23nM) 5-HT5A (Ki=9nM [i klonede rottevæv]) 5-HT6 (Ki=2,3nM) 5-HT7

Følgende er LD50-værdierne for LSD. LD50 (lethal dose 50) er dosen af et stof, som vil dræbe 50% af forsøgsdyrene. De fleste dyr dør af respirationsstop efter overdosis LSD.

Mus: 50-60 mg/kg i.v.
Rotter: 16,5 mg/kg
Kaniner: 0,3 mg/kg
Chimpanser: 5 mg/kg

Bemærk, at doserne er i mg (1 mg = 1.000 µg). En middelstærk dosis LSD ligger i omegn af 100 µg (mikrogram), eller 0,1 mg.

Da ingen dødsfald af LSD-forgiftning har fundet sted blandt mennesker, er LD50-værdien for mennesker ukendt - dog kan denne estimeres ved at ekstrapolere fra kendte værdier i dyremodeller. [Og hvad er estimatet?]

I 1962 blev en voksen elefant på over 3.000 kg injiceret med 297 mg LSD, svarende til max 0,1 mg/kg, i den ene balle med en bedøvelsespil. Fem minutter efter injektionen skulle elefanten være gået i krampeanfald. 11 minutter efter LSD-injektionen fik elefanten en intratympanisk injektion (i øret) af 2.800 mg promazin, et antipsykotikum, og en time efter LSD-injektionen fik den en intravenøs injektion (i venen) af en ukendt mængde natrium pentobarbital, et sedativum og hypnotikum fra barbiturat-klassen. Elefanten døde 1 time og 40 minutter post LSD-injektionen. Der er dog usikkerheder omkring dødsårsagen.

Dr. Albert Hofmann nævner i sin bog, "LSD - My Problem Child" (PDF-fil, 476 kb), at elefanten vejede 5.000 kg, hvilket ikke stemmer overens med originallitteraturen.

  Historie, Politik & Religion

LSD blev først syntetiseret i 1938 af Dr. Albert Hofmann (1906-2008).

Der blev forsket intensivt i LSD efter Sandoz Pharmaceuticals gjorde stoffet tilgængeligt, under navnet "Delysid", for psykiatere, læger og forskere i slutningen af 1940'erne og i starten af 1950'erne: Før 1951 var kun seks forskningsartikler blevet udgivet, og i mellem 1951-1962 blev mere end 1.000 LSD-relaterede forskningsartikler publiceret (U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1968).

Det var også i denne periode, at man havde opdaget neurotransmission og neurotransmittere. Da det stod klart, at LSD modulerer serotonerg aktivitet, var det videnskabelige samfund begejstret over muligheden for at forstå menneskets mentale aktivitet og adfærd på et kemisk og fysiologisk plan.

Nogle forskere anså LSD for at være et psykotomimetisk stof, som kan inducere modelpsykoser, og derigennem afsløre den biokemiske årsag til skizofreni - dette blev dog aldrig en succes. Andre forskere, herunder psykiater Dr. Stanislav Grof, anså LSD for at være et vigtigt værktøj i psykoterapi og -analyse, da det kunne give meningsfulde og livsændrende, stof-inducerede spirituelle oplevelser, facilitere adgangen til fortrængte minder, og styrke kommunikationen med terapeuten. Flere terapiformer blev udviklet, hvoraf de mest fremtrædende var psykolytisk samt psykedelisk terapi. Inspireret af LSD psykoterapi, blev stoffet anvendt til at behandle alkoholikere, omend denne praksis blev stoppet grundet ringe eksperimenter og uregelmæssige resultater (Mangini, 1998).

Samtidig med, at LSD blev brugt som et psykologisk værktøj i terapi, blev stoffets potentiale i "kemisk/psykologisk" krigsførelse og sindskontrolspotentiale undersøgt af CIA tidligt i 1950'ernes USA i et top-hemmeligt program ved navn MK-ULTRA (Lee og Shlain, 1992). Ét af CIA's eksperimenter var specielt fremtrædende og ondskabsfuldt: LSD blev givet til folk og tjenestemænd uden deres samtykke, eller viden, for at undersøge deres adfærdsmæssige reaktioner. Fidel Castro (1926-2016) og den tidligere ægyptiske præsident, Gamal Abdel Nasser (1918-1970), var blandt de udenlandske ledere, som stod for mål for disse "LSD-angreb", omend det ikke ser ud til at sådanne angreb fandt sted, før CIA lukkede ned for MK-ULTRA programmet (Lee og Shlain, 1992).

LSD's popularitet eksploderede i 1960'ernes hippie-kultur.

Turn on, tune in, drop out: Timothy Leary (1920-1996) fra Harvard universitet.

  Links

Erowid's LSD-sektion (engelsk)
Psykedelisk Samfunds LSD-sektion (dansk)
Wikipedias LSD-sektion (engelsk)
pro.medicin's sektion om Hallucinogener
Gyldensdals Den Store Danske

  Litteraturliste

LSD

Copyright© Hallucinogen.dk
2004-2018