LSD (syre)

Introduktion

Lysergsyre dietylamid (LSD, "syre") er et semisyntetisk, tryptamin-baseret psykedelikum, som ofte bliver solgt på "frimærker", i fortyndede opløsninger, som dråber på sukkerknalder eller i små gelatine-kapsler (microdots). LSD er aktiv ved doser ned til 20-30 mikrogram, hvilket gør det til det mest potente psykedelikum.[Reference mangler] LSD-rusen er karakteriseret ved ændringer i opfattelsen af virkeligheden og omgivelserne, samt i en række sensoriske og psykologiske effekter, som kendetegner den klassiske psykedeliske oplevelse.

LSD er ikke afhængighedsskabende, delvist fordi en høj tolerance hurtigt udvikles. LSD har ikke forårsaget dødsfald blandt mennesker, hvilket skyldes en stor forskel på den rekreative dosis og den teoretiske fatale dosis, som er estimeret ud fra kendte LD50-værdier blandt forskellige forsøgsdyr.

LSD blev først syntetiseret i 1938 af Dr. Albert Hofmann (1906-2008).


Billeder

30x32 LSD-frimærker med Bicycle Day-motiv Fortyndet LSD-opløsning Farmaceutisk LSD-præparat 5x5 LSD-frimærker med 1943 Bicycle Day-motiv


Indholdsfortegnelse

LSD


Data

Navne
LSD, LSD-25, syre; lysergide; acid; mærker; frimærker; dråber; sukkerknalder; lucy;
Kemiske data
C20H25N3O; d-lysergsyre diethylamid; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8b-carboxamide
Biologiske data
Serotonin receptor agonist
Rusmiddel-type
Stimulerende psykedelisk hallucinogen; Semisyntetisk tryptamin;
Former & Gadepris
En enkel dråbe ren LSD indeholder en meget stor mængde af stoffet, og af den grund fortyndes LSD altid. Den mest populære måde at håndtere LSD på, er med "frimærker", som er et ark sugepapir der typisk er dekoreret med symboler og farverige motiver, og inddelt i små firkanter, eller "frimærker". Sugepapiret kan suge en bestemt volumen væske, og ved at dyppe papiret ned i en fortyndet LSD-opløsning med en kendt koncentration, kan man regne ud hvor meget LSD, papiret (og hvert frimærke) har suget op.
Normalt er et enkelt frimærke designet til at indeholde en enkel dosis LSD - men nogle frimærker er stærkere eller mildere end standard-dosis.

Former: Frimærker/sugepapir/blotters; flydende; sukkerknalder; kapsler; microdots (mikrotabletter); krystaller/pulver;
Dosis
Threshold: 20-25 µg;
Mild: 25-75 µg;
Medium: 50-150 µg;
Stærk: 150-400 µg;
Ekstrem: 400+ µg.
Virkningstid
I alt: 8-12 timer;
Onset: 20-120 min.;
Comeup: 15-60 min.;
Peak: 3-6 timer;
Comedown: 3-5 timer.
Karakteristika
Meget potent; dybtgående psykedelikum; Bølgende rusintensitet; Middel til lang virkningstid; Høj sanseforvrængelse; Energisk; Livsændrende; Mentalt dybt, især de første timer; kan præges af klarsyn, selvkontrol og skarpsindighed, specielt hvad kommunikation, filosofiske tanker og kreativitet angår; kan midlertidigt forårsage panisk angst, maniodepressivitet (svingende humør mellem glæde, eufori og opstemthed på den ene side og depression, frygt og panik på den anden side);
Sundhedsprofil
Meget lav toksisitet; Ikke afhængighedsskabende; Kan forårsage psykisk overlast indebærende panik, angst, forvirring, depression og psykotiske episoder ved høje dosis eller i ukontrollede omgivelser; Katalyserer sandsynligvis skizofreni hos genetisk disponerede personer.
Juridiske status
Ulovligt i Danmark, opført på Liste A i 1972
Tabel 1. LSD repræsenteret ved forskellige data.

Rusvirkning

Short-term vs long-term effects

Positive:
Stimulering/øget energi
Eufori
Kreativ, associativ tænkning
Humørløft
Øget opmærksomhed på sanserne
Øget opmærksomhed på lyd/musik
Åbenbaringer/religiøse oplevelser
(Retrospektiv) selvanalyse
Balance og klarsyn


Neutrale:
Ændringer i bevidstheden
Forvrængning af sanserne
Synsforstyrrelser, nedsat fokus
Usædvanlige følelse i kroppen/huden
Usædvanlige tanker og tankeformationer
Ændringer i stemmen og formuleringen
Stærkt nedsat tidsfornemmelse
Stærke tidsforskydninger
Hyppige og/eller stærke humørsvingninger


Negative:
Nervøsitet, bekymring, ængstelse, uro
Anspændthed (muskler og kæber)
Dysfori
Svimmelhed, forvirring
Overfølsomhed for lyd og lys
Paranoia, frygt, panik
Overvældende følelser og tanker
Uønskede livsændrende oplevelser
FlashbacksSkadesreduktion

Overhold Set & Setting. Spis let, sundt mad op til. Drik vand. Undgå planer i op til 24 timer. Nybegyndere: Start lavt. Redoser ikke. Undgå andre rusmidler. Start i hjemlige omgivelser. Ved langtidsvirkende psykedelika er det specielt vigtigt at være udhvilet;


Stofkombinationer

LSD


Kemi

Lysergsyre diethyamid (eng. lysergic acid diethylamide)


Biologi

LSD er en substans med en kompliceret virkning i serotonin- og dopaminsystemet.

LSD udviser en relativ høj affinitet (agonisme, antagonisme og partial agonisme) for serotonerge receptorer:

5-HT1A: inhibitorisk neuromodulering, sænker blodtryk og hjerterytme via perifær vasodilation og øget parasympatisk vagus nerveaktivitet.
Kilder:
1) www.ncbi.nlm.nih.gov
2) Nichols, 2004.


5-HT1B:

5-HT1D 5-HT2A 5-HT2C 5-HT5A 5-HT6 5-HT7

Følgende er LD50-værdierne for LSD. LD50 (lethal dose 50) er dosen af et stof, som vil dræbe 50% af forsøgsdyrene. De fleste dyr dør af respirationsstop efter overdosis LSD.

Mus: 50-60 mg/kg i.v.
Rotter: 16,5 mg/kg
Kaniner: 0,3 mg/kg
Chimpanser: 5 mg/kg

Bemærk, at doserne er i mg (1 mg = 1.000 µg). En middelstærk dosis LSD ligger i omegn af 100 µg (mikrogram), eller 0,1 mg.

Da ingen dødsfald af LSD-forgiftning har fundet sted blandt mennesker, er LD50-værdien for mennesker ukendt - dog kan denne estimeres ved at ekstrapolere fra kendte værdier i dyremodeller. [Og hvad er estimatet?]

I 1962 blev en voksen elefant på over 3.000 kg injiceret med 297 mg LSD, svarende til max 0,1 mg/kg, i den ene balle med en bedøvelsespil. Fem minutter efter injektionen skulle elefanten være gået i krampeanfald. 11 minutter efter LSD-injektionen fik elefanten en intratympanisk injektion (i øret) af 2.800 mg promazin, et antipsykotikum, og en time efter LSD-injektionen fik den en intravenøs injektion (i venen) af en ukendt mængde natrium pentobarbital, et sedativum og hypnotikum fra barbiturat-klassen. Elefanten døde 1 time og 40 minutter post LSD-injektionen. Der er dog usikkerheder omkring dødsårsagen.

Dr. Albert Hofmann nævner i sin bog, "LSD - My Problem Child" (PDF-fil, 476 kb), at elefanten vejede 5.000 kg, hvilket ikke stemmer overens med originallitteraturen.


Historie, Politik & Religion

LSD blev først syntetiseret i 1938 af Dr. Albert Hofmann (1906-2008).

Der blev forsket intensivt i LSD efter Sandoz Pharmaceuticals gjorde stoffet tilgængeligt, under navnet "Delysid", for psykiatere, læger og forskere i slutningen af 1940'erne og i starten af 1950'erne: Før 1951 var kun seks forskningsartikler blevet udgivet, og i mellem 1951-1962 blev mere end 1.000 LSD-relaterede forskningsartikler publiceret (U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1968).

Det var også i denne periode, at man havde opdaget neurotransmission og neurotransmittere. Da det stod klart, at LSD modulerer serotonerg aktivitet, var det videnskabelige samfund begejstret over muligheden for at forstå menneskets mentale aktivitet og adfærd på et kemisk og fysiologisk plan.

Nogle forskere anså LSD for at være et psykotomimetisk stof, som kan inducere modelpsykoser, og derigennem afsløre den biokemiske årsag til skizofreni - dette blev dog aldrig en succes. Andre forskere, herunder psykiater Dr. Stanislav Grof, anså LSD for at være et vigtigt værktøj i psykoterapi og -analyse, da det kunne give meningsfulde og livsændrende, stof-inducerede spirituelle oplevelser, facilitere adgangen til fortrængte minder, og styrke kommunikationen med terapeuten. Flere terapiformer blev udviklet, hvoraf de mest fremtrædende var psykolytisk samt psykedelisk terapi. Inspireret af LSD psykoterapi, blev stoffet anvendt til at behandle alkoholikere, omend denne praksis blev stoppet grundet ringe eksperimenter og uregelmæssige resultater (Mangini, 1998).

Samtidig med, at LSD blev brugt som et psykologisk værktøj i terapi, blev stoffets potentiale i "kemisk/psykologisk" krigsførelse og sindskontrolspotentiale undersøgt af CIA tidligt i 1950'ernes USA i et top-hemmeligt program ved navn MK-ULTRA (Lee og Shlain, 1992). Ét af CIA's eksperimenter var specielt fremtrædende og ondskabsfuldt: LSD blev givet til folk og tjenestemænd uden deres samtykke, eller viden, for at undersøge deres adfærdsmæssige reaktioner. Fidel Castro (1926-2016) og den tidligere ægyptiske præsident, Gamal Abdel Nasser (1918-1970), var blandt de udenlandske ledere, som stod for mål for disse "LSD-angreb", omend det ikke ser ud til at sådanne angreb fandt sted, før CIA lukkede ned for MK-ULTRA programmet (Lee og Shlain, 1992).

LSD's popularitet eksploderede i 1960'ernes hippie-kultur.

Turn on, tune in, drop out: Timothy Leary (1920-1996) fra Harvard universitet.


Links

Erowid's LSD-sektion (engelsk)
Psykedelisk Samfunds LSD-sektion (dansk)
Wikipedias LSD-sektion (engelsk)
pro.medicin's sektion om Hallucinogener
Gyldensdals Den Store Danske


Yderligere læsning (bøger, artikler)

LSD


Litteraturliste

LSD

Copyright© Hallucinogen.dk
2004-2018